top of page

           

 

 

                                                                                          Divoké husy

   

 Divoké husy mají jako výchozí výzbroj dlouhé automatické zbraně do úsťové rychlosti 140m/s, k tomu mohou využít nadřazenou skupinu zbraní, tedy pistole a krátké chladné. Pravidla pro jednotlivé classy jsou nadřazena obecným pravidlům. Hráči frakce Divoké Husy mohou na kostým použít pouze zelené nebo pouštní maskáče. 
Každý hráč frakce Divoké Husy si může zvýšit počet životů:


+1 život navíc získá hráč díky těžké výstroji, tedy neprůstřelná vesta a balistická helma (netrváme na balistických plátech a reálné neprůstřelnosti – stačí nám tedy i karimatkou naplněná vesta a tréninková helma).


+1 život navíc získá hráč s  kompletní olivovou výstrojí, včetně případných doplňků. Je nutné, aby hráč byl vybaven nášivkami frakce Hellsing na obou rukávech (mohou být papírové, ale nesmí být přilepené průhlednou lepenkou).

     1) Voják Výchozí class pro frakci Divoké Husy. Má v základu dva životy, který je možné zvýšit až o dva navíc (celkem tedy čtyři) díky kostýmu. Speciální skill vojáka je,sellheal, který může použit jen jednou za jeden jeho spawn, selfheal se provádí obvazováním postřelené části obvazem. Selfheal doplňuje životy na max. Voják musí mít na hlavě helmu. 

   

     2) Podpora  Podpůrný class pro frakci Hellsing. V základu má dva životy, které je možné rozšířit až o dva navíc (celkem tedy čtyři) díky kvalitě kostýmu. Pro odlišení od jiných classů je nutné mít zdravotnické pásky na obou rukávech. Speciálním skillem Podpory je, že může instantně oživit libovolného hráče, vyjma sebe, použitím jedné ze tří injekčních stříkaček naplněných vodou, které nosí u sebe. Může nosit maximálně tři injekce v jednu chvíli, ale může si je doplňovat na respawnu. Doplňovat nemůže když je na respawn veden útok. Podpora nesmí mít helmu a baret a pro rozšíření pro druhý HP je potřeba se vybavit viditelně označenou medik brašnou

      3) Důstojník Důstojník Důstojník je taktický class pro frakci Hellsing. V základu má dva životy, které je možné rozšířit o další dva za kvalitu kostýmu (celkem čtyři  životy). Speciální skill velitele je, že pokud je naživu, funguje jako mobilní respawn. Tedy pokud je hráč mrtev, odebírá se na mrtvoliště, kde si odsedí čas respawnu, poté se ve vestě vydá vyhledat případného velitele a u něj se dotykem ruky může respawnovat (může použít vysílačku k dohledání velitele). Při takovémto respawnu však nemůže hráč odnášet ze základny herní předměty. Důstojník musí mít na hlavě baret.

      4) Juggernaut Obléhací class Hellsingu. V základu má 5 životů, které je možné rozšířit o další dva za kvalitu kostýmu.  

Musí být vybaven štítem, balistickou vestou a  helmou. Minimální velikost štítu je jako torzo nositele. Speciální skill Juggernauta je, že může používat dlouhou střelnou i chladnou zbraň. 

   

bottom of page