Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It’s easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

                                                         

 

 

 

                                                                                                 Iškariot

    Iškariot má jako výchozí výzbroj dlouhé kontaktní zbraně bez dalšího omezení, k tomu mohou využít nadřazenou skupinu zbraní, tedy pistole a krátké chladné. Pravidla pro jednotlivé classy jsou nadřazena obecným pravidlům. Maximální úsťová rychlost je 140m/S. Členové frakce Iškariot mohou použít štíty libovolné velikosti v kombinaci s jednoruční zbraní (krátký meč, nůž nebo pistole). Hráči frakce Iškariot mohou při výrobě kostýmu použít všechny barvy s výjimkou černé a zelené, maskovací vzory nejsou povoleny. Každý člen frakce Iškariot musí být vybaven křížem zavěšeným na krku o minimální velikosti 10 x 10 cm, přes který jsou realizována kazatelova kouzla.

       1) Kazatel Kazatel je výchozí class pro frakci Iškariot. V základu má tři životy, které se kvalitou kostýmu mohou rozšířit až o dva navíc (celkem tedy 5). Pro bonus +1 postačí jednoduché roucho. Pro +2 životy bonus je zapotřebí kutna s kápí, přepásaná provazem a kříž. Speciální skill kazatele je, že může kouzlit za své zbývající životy. Každé kouzlo stojí jeden život, který nemůže být obnoven s výjimkou respawnu. Kazatel může kouzlit i za svůj poslední život, tedy že ho kouzlo zabije, nemůže kouzlit do záporu.

      2) Krutoplátník  Krutoplátník je obléhací class pro frakci Iškariot. V základu má pět životů, které lze kvalitou kostýmu rozšířit až o dva navíc (celkem tedy 7). Určujícím znakem je alespoň částečné Plátové obrnění. Bonus +1 život získá hráč, který má ke kyrysu ochranu nohou nebo rukou. Bonus +2 získává hráč, který má pláty kompletní.Pokud má kyrys a štít je krutoplátník imunní na střelbu a  zároveň se mu zásahy chladnou zbraní započítávají pouze za jeden život. Krutoplátník může používat pouze manuální zbraně avšak bez ohledu na jejich délku (brokovnice,...-)

      3) Fanatik Fanatik je rushovací class pro frakci Iškariot. V základu má jeden život a není možnost jak toto maximum přesáhnout, bonusy za kostým, či z odměn za kvesty, nebo herních předmětů se nepočítají. Kostým musí být tematický. Rozpoznávacím znakem je červená páska kolem hlavy. Speciální skill Fanatika je okamžitý respawn na bázi, či organizací vyhrazených místech. Okamžitý respawn je možno využívat okamžitě po změně na tuto classu.

     4) Moderní Švýcarský gardista Moderní Švýcarský gardista Gardista je střelecký class pro frakci Iškariot. V základu má jeden život, který lze kvalitou kostýmu rozšířit o jeden bonusový. Bonus +1 život získá hráč, který bude mít černou kutnu/sutanu doplněnou o neprůstřelnou, nebo taktickou vestu. Musí být označen dobře viditelným kontrastním křížem zepředu i zezadu. Speciální skill Gardisty je, že může používat dlouhé automatické zbraně libovolného principu až do úsťové rychlosti 140 m/s. Nemůže používat štíty.

                                                                Kouzla pro kazatele

               a) Uhas granát Kazatel může uhasit granát a vyrušit tak jeho účinek. Efekt kouzla se vztahuje na granát nejblíže ke kazateli, který kouzlo seslal. Pokud tedy v jeho blízkosti vybuchne "uhašený" granát, jeho účinky se neprojevují a zranění se neuvažuje a to jak na kazatele samotného, tak na jakékoli jiné ovlivněné hráče. Platí vždy do maximálně pěti vteřin po zakouzlení a kouzlit se dá na maximální vzdálenost 10m.

 

               b) Obětování Kazatel může dobrovolně obětovat libovolný počet svých životů a předat je některému jinému hráči. Hráč, který životy z obětování obdrží, si je připočítá ke svému současnému počtu životů a posléze s nimi dále hraje. Toto kouzlo nenavyšuje standartní počet životů pro léčení. Pokud by tedy na něj bylo zakouzleno léčení, nedoplňuje se počet životů na maximum získané obětováním, ale na maximální hodnotu životů danou pravidly (classy). Na jednoho hráče je možno použít pouze jedno obětování mezi jednotlivými respawny. Kouzlí se dotkem na kříž na hrudi hráče.

               c) Na slávu boží Kazatel může oživit jiného hráče. Takto oživený hráč má pouze jeden život, ale je možno ho doléčit kouzlem uzdrav za další život kouzlícího kazatele. Kouzlí se dotkem na kříž na hrudi hráče.

 

              d) Uzdrav Kazatel může obětováním jednoto svého života doléčit jiného hráče do maxima daného pravidly. Toto kouzlo nemůže být použito na jiného kazatele, ani na sebe sama. Kouzlí se dotkem na kříž na hrudi hráče.

              e) Teleport Kazatel může iniciovat teleport mezi dvěma lokacemi (od kříže ke kříži). Cena v životech je za každého teleportovaného. Pokud tedy kazatel chce odteleportovat sebe a jednoho jiného hráče, zaplatí za to celkem dva životy. Kazatel se vždy musí teleportovat, nemůže tedy iniciovat přesun pro někoho jiného a pak se nepřesunout. Teleportovat lze pouze sebe a jiné postavy, nikoli herní předměty. Lokace musí být označeny organizací, pokud nebude řečeno jinak. Teleport začíná v okamžiku, kdy to kazatel zahlásí. V tu chvíli už nikdo z teleportovaných nemůže provozovat jinou činnost než zahájení teleportace, a musí si ihned obléknout reflexní vestu (ruce zastrčit do děr pro ruce), avšak do okamžiku, než mají vestu kompletně nasazenou jsou stále zranitelní. Poté nastává teleport na jednu z možných lokací. Hráčům je zakázáno reagovat na okolní prostředí (nebojují, nehlásí pozice nepřítele ani herních lokací, i předmětů). Během teleportu jsou nezranitelní jakýmkoli útokem a mohou se volně pohybovat po prostoru. Když se rozhodnou z teleportu vystoupit (opět pouze na místě s křížem), dojdou k němu a po dotyku kříže začíná proces zhmotňování, ve kterém už je hráč plně zranitelný, ovšem nemůže sám bojovat, či se pohybovat až do okamžiku, než má plně sundanou a zaklizenou reflexní vestu. 

Pokud kazatel teleportuje za svůj poslední život, musí i tak dojít na cílové místo a tam z portálu vypadne jeho mrtvola, která si bere vestu a odchází na mrtvoliště.

Je přísně zakázáno teleportovat se s vestou přehozenou přes ramena či jinou část těla nebo výstroje. Pokud se to bude zneužívat, tak bude teleport plošně zakázán. Nedělejte z toho Spacemariňácký drop-pody.

Označení místa teleportu je kříž o velikosti minimálně 150x100 cm, s minimální šíří ramen 10cm, v bílé barvě. Tyto kříže si hráči musí zajistit sami.