1. Obecná Pravidla

     1.1 Všichni hráči musí mít po celou dobu hry nasazeny ochranné brýle. Konec i začátek hry vyhlašuje organizátor.

     1.2 Všichni hráči musí být vybaveni reflexní vestou. Ta je použita kdykoli, když hráč nehraje.

     1.3 Hry se mohu účastnit pouze registrovaní hráči od osmnácti let. Nižší věk účastníků je podmíněn předchozí domluvou s organizátory.

     1.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit hráče ze hry.

     1.5 Nejdůležitější pravidlo: kdo je debil, zůstane doma!

     1.6 Organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu na zdraví, či majetku, ani za chování hráčů.

                                  2. Frakce 

     2.1. Ve hře se vyskytují celkem tři hlavní hrající strany. Jsou to Divoké husy, což je armáda žoldáků. Milénium, to jsou upírské jednotky druhoválečné nacistické armády. A konečně Iškariot reprezentován fanatickými knězi a vymítači vyslanými papežem.

     2.2. Pro dostatečné rozlišení postav je nutné, aby hráči měli odpovídající kostýmy. Čím lepší kostým si hráč doveze, tím má větší šanci na zvýšení životů. Pro Divoké husy je reprezentován prakticky libovolným vojenským kompletem mimo čerňáků. Za velmi dobrý kostým se považuje olivový komplet s doplňky. Helma, nášivky „Hellsing“, neprůstřelné a taktické vesty. Snažte se vypadat jako drsní žoldnéři. Milenium vychází z uniforem používaných Němci za druhé světové války. Je jedno, zda zvolíte některou z jednotek SS, Wehrmachtu, či jiné. Důležité je vypadat co nejvíc jako druhoválečný Němec. Dobrý kostým je například vycházková uniforma sborů SS. Iškariot může poněkud popustit uzdu své fantazii. Kněží jsou jasní - kolárek, sutana a ohánět se křížem a Písmem. A jelikož je v jejich řadách i několik specialistů z XIII. Iškariotské legie, mohou si dovézt železné „krutopláty“ (plátové brnění), které nejenže budou brány jako vynikající kostým, ale zároveň jim poskytnou další významné bonusy.

    2.3. Ve hře se mohou vyskytovat také speciální postav, některé za vaši stranu, jiné proti vám, poznáte je. Může být též přítomno několik podružných frakcí, o jejichž cílech nebudete vědět do začátku a budete si je muset zjistit během hry. 

 

                     3. Soubojový systém

    3.1. K boji lze použít pouze airsoftové zbraně, nebo měkčené kontaktní zbraně. Ve hře se mohou pohybovat i některé speciální zbraně, které zaručeně poznáte.

    3.2. Chladné zbraně mohou být pouze sečné. Kopí pouze po předchozí dohodě s frakčním organizátorem. Tyče nelze použít.

    3.3. Vrhací zbraně lze použít pouze po domluvě s organizátory. Chladné zbraně, které k tomu nejsou určené nelze vrhat. Kuše a luky jsou zakázané.

    3.4 Limit úsťové rychlosti je stanoven na 140m/s. Schvalování zbraní proběhne před samotnou hrou organizátory, schválené zbraně budou označeny. Neschválenou zbraň nelze ve hře použít.

     Pozn.: Manuální zbraň je taková, která se musí před každým výstřelem natáhnout. Poloautomatická zbraň vystřelí jednu kuličku při každém stisknutí spouště. Automat střílí neomezené množství kulí při stisknutí a držení spouště.

    3.4.1 Airsoftové granátomety(raketomety,bazooky,tanky)-jsou povoleny. Zásah z granátometu je braný jako instakill (nehledě na armor/počet životů/class- Ano lze zabít i Schazi)

    3.5. Hráčům je povoleno používat jak tlačné, tak i točné typy zásobníků.

    3.6. Střelivo si hráči zajišťují a dovezou sami, organizace v tomto smyslu nečiní žádná opatření.

    3.7. Zásah chladnou, či střelnou zbraní od spolubojovníka (friendly fire) platí stejně jako od protihráče.

    3.8. Zásahy chladnou zbraní zabíjejí všechny hráče bez rozdílu na první zásah (kromě krutoplátníků a „šnaci“ – viz níže). Je zakázáno bodání. Zásahu musí předcházet jednoznačný nápřah, žádné kydlení.

    3.9. Zásah jakoukoliv částí vybuchnuvšího granátu, či přítomnost hráče v okamžiku výbuchu do vzdálenosti deseti metrů (přítomnost hráče v místnosti menší než 10x10 metrů) zabíjí instantně.

    3.9.1 zákaz sahat na již zapálené a odhozené granáty.

    3.10. Ve hře je povoleno používat štíty (viz classy). U štítu nejsou stanoveny minimální ani maximální rozměry, ale štít kryje pouze tam, kde se nachází. Štíty pohledají schválení organizaci

    3.11. Ve hře Hellsing larp nehrajeme na stínové životy, tedy máte pouze životy zdraví. Počet těchto životů se řídí příslušností k té, či oné frakci (classu), kvalitou kostýmu (určuje organizátor) a dalšími speciálními okolnostmi. Každý hráč si počet svých životů dozví při registraci od organizátora.

    3.12. Po vyčerpání posledního života postava hráče „umírá“, bere si na sebe neprodleně svou reflexní vestu a odebere se na své frakční „mrtvoliště“ (respektujte při odchodu „živé“ hráče a případný probíhající střet). Kdo si hned a viditelně neoblékne reflexní vestu, riskuje další bolestivé zásahy, za které ostatní hráče skutečně nemůže vinit.

     3.13. Kombinace střelných a chladných zbraní v jeden čas je možná v případě jednoručních zbraní.

     3.14. Pravidlo BANG slouží k zabití nepřipravené (překvapené) postavy na extrémně krátkou vzdálenost. BANG je instantní zabití, není to tedy po jednom životě jako při jednom výstřelu. Berte to jako zásah do hlavy.

     3.15. Zásah kuličkou (kromě granátu, a zásahu granatometem) platí za jeden život kamkoliv (např.: dávka 10ti kulí dává za deset životů).

     3.16. Zásah do hlavy (headshot) je neplatný

     3.17. Zásah do zbraně se nepočítá jako zásah.

     3.18. Střelba na extrémně krátkou vzdálenost se nepovoluje. Využívejte BANG!ování.

     3.19. Pyrotechnika: hrachové granáty si můžete přivézt i vlastní, ale jejich použití ve hře musí předem schválit organizátor.  Sádrové granáty nevozte, do hry je nepustíme. Dýmovnice jsou povolené mimo bunkry po předchozí domluvě s organizátorem.

     3.20. Frakční základny jsou bojové.

     3.21. Každá frakce má vlajku. Ukradením  nepřátelské vlajky můžete pro svojí frakci získat výhodu.

      3.22. Respawn hráčů probíhá na jejich frakčních základnách a na místě určeném organizátorem. Zde si hráč odsedí daný čas do respawnu a poté se vrací zpět do hry, pokud není dáno jinak (viz. Classy). Pokud je základna pod útokem, není možné se zde oživovat.

     3.23. Munice na hráče není omezena.

     3.24 Veškeré herní předměty jsou buď označeny logem frakce, nebo jsou bez označení. Předměty bez označení může sebrat a použít kdokoli. Herní předměty, které nesou znak frakce, spí použít pouze hráč, který přísluší patřičné frakci. Hráč jiné frakce se chová, jako kdyby na místě nic nebylo – tedy nesbírá ani neschovává herní předměty cizí frakce.

    3.25 Pláty, zbroje a neprůstřelné vesty plošně pro všechny frakce zajišťují nezranitelnost střelbou tam kde kryjí. Použitelné materiály plech, železo, tvrzený plast. Rozumně! Neuvažujte o kožených nátepnících jako o zbroji.

                 4. Upravující pravidla jednotlivých frakcí

     4.1 Každá frakce má výchozí class (voják, upír, kazatel). Ostatní classy musí být jasně odlišené kostýmem. Všichni hráči mohou používat chladné zbraně do šedesáti centimetrů délky a airsoftové pistole libovolné konstrukce a pohonu.  

    4.2. Milenium může stavět ploty z ostnatého drátu. Plot je reprezentován třemi rovnoměrně nataženými provázky ve výšce alespoň jednoho metru. Hráči nemohou jakkoli překonat plot z ostnatého drátu. Plot je zakázáno ničit, nebo shazovat za účelem prostupu přes chráněné území. Nesmí být postaven přes cestu a nesmí uzavírat oblast - musí v něm být průchod alespoň metr široký.

    4.3 Hráčské frakce mohou postavit Turret. Turret je po dobu své životnosti nezničitelný jakýmikoli prostředky- nefunguje na ni střelba, granáty, ani kontaktní zbraně či magie. Turret musí byt transportován alespoň dvěma hráči, kteří se jinak aktivně nesmí podílet na hře.  Turret nesmí být transportován vozidlem. Hráči mohou rozhodnout o umístění věže, ale toto nesmí být blíž než padesát metrů od jakéhokoli spawnu. Věže automatický ostřelují všechny nepřátelské jednotky ve svém dosahu, neútočí na jiné turrety. Hráč představující turret je velitelem oblečen do bílého overalu. Turret může být ve hře v jednu chvíli pouze jeden v rámci jedné frakce. Turret se nesmí samovolně pohybovat (s výjimkou pohybu v reflexní vestě - pak ale samozřejmě nestřílí)

   4.4 Tripod - hráči libovolné frakce mohou postavit Tripod. Tripod jsou tři hráči jedné frakce svázaní k sobě za levou nohu. Tato jednotka je nezranitelná střelbou a zároveň může sama střílet. Pohybovat se může pouze vlastní silou, nelze tedy použít vozidlo k přemísťování Tripodu. Tripod je možno složit pouze na spawnu se souhlasem organizátora. Toto nelze kombinovat s jakoukoli další schopností classu a pokud je zabit jeden hráč, tak je automaticky zničen celý tripod.

                     5. Ostatní

     5.1. Ve hře se mohou vyskytovat vozidla. Vozidla nejsou poškoditelná střelbou ani útoky chladných zbraní (hráči uvnitř ano). Pokud v bezprostřední blízkosti (cca 2m) vozidla vybuchne granát, je vozidlo i celá jeho osádka zničeno. Přímý zásah z granátometu také vozidlo s osádkou zničí.Kolem vozidel musí být všichni účastníci akce velmi opatrní. Hráči neblokují vozidla svými těly a řidiči jezdí opatrně.